Početna stranica    Kazalo    Kontakti Slovensko  English
Dobrodošli na internetske stranice Nuklearne elektrane Krško. Obnovljenim stranicama posjetiteljima želimo omogućiti uvid u rad i poslovanje elektrane, poslovnu kulturu, brigu za nuklearnu sigurnost i okoliš. Sadržaje smo proširili i dopunili i na područjima koja će vam osigurati dodatne informacije i razumijevanje uporabe nuklearne tehnologije. Svjesni smo svoje odgovornosti za siguran rad elektrane i pridržavamo se načela postizanja društvene prihvatljivosti našega rada. Etičnost i otvorenost prema javnosti stoga su nam ključni. Bit će nam drago ako nam se ulaskom na internetsku stranicu pridružite u NEK-u i svijetu nuklearne tehnologije.
22.04.2017
Nakon kratkotrajne zaustave NEK ponovno uključen u mrežu
Nuklearna elektrana Krško danas je nešto prije 11. sati nakon kratkotrajne zaustave ponovno uključena u elektroenergetski sustav i u skladu s postupcima povećava opterećenje. Kao što smo izvijestili, jučer je došlo do smetnje u radu rasteretnog ventila pare na jednom od dva dogrijača pare i separatora vlage u klasičnom dijelu elektrane. Za korekciju rada ventila bilo je potrebno zaustaviti elektranu. Nakon što su uspostavljeni uvjeti za izvođenje radova, izvedena je detaljna dijagnostika te zamijenjen dio za aktivaciju rasteretnog ventila, koji je prouzročio neočekivanu smetnju njegovog rada. Nakon ispitivanja elektrana je ponovno uključena u elektroenergetski sustav.
21.04.2017
Danas kratkotrajna zaustava elektrane radi otklanjanja smetnji u radu rasteretnog ventila pare
Danas u ranim jutarnjim satima tijekom stabilnog rada Nuklearne elektrane Krško punom snagom došlo je do smetnje u radu rasteretnog ventila pare na jednom od dvaju dogrijača pare i separatora vlage u klasičnom dijelu elektrane. Pri tome je u okolinu ispuštena para, što se čulo i u okolini elektrane. Nakon djelomičnog smanjenja snage elektrane ventil se automatski vratio u željeni položaj. Trenutačno se odvija detaljna dijagnostika uzroka odstupanja u radu ventila. Za korekciju i odgovarajuće namještanje ventila bit će potrebna kratkotrajna zaustava elektrane tijekom današnjeg dana. Za te radove temperaturu na ventilima potrebno je smanjiti s uobičajenih 270 na 60 Celzijevih stupnjeva. Ponovno priključenje elektrane na mrežu predviđeno je tijekom vikenda. Utjecaja na okoliš nije bilo.