Početna stranica    Kazalo    Kontakti Slovensko  English
Električna energija / Izvori / Hidroelektrane
 
Hidroelektrane

Hidroelektrane proizvode električnu energiju od potencijalne energije vode. Voda vrti turbinu, a ona generator, koji pretvara mehaničku energiju u električnu. Količina dobivene energije ovisi o padu i količini vode. Postoji više tipova hidroelektrana: protočne, akumulacijske i reverzibilne.

Hidroelektrane