Početna stranica    Kazalo    Kontakti Slovensko  English
Električna energija / Izvori / Nuklearne elektrane
 
Nuklearne elektrane
Slični sadržaji
O nuklearnoj tehnologiji

Dobivanje električne energije u nuklearnim elektranama temelji se na oslobađanju toplinske energije pri cijepanju jezgre u reaktoru. Oslobođena je energija izvor za proizvodnju pare.

Način proizvodnje električne energije u nuklearnim elektranama podrobnije je opisan u poglavlju O nuklearnoj tehnologiji.

Nuklearna elektrana