Početna stranica    Kazalo    Kontakti Slovensko  English
Električna energija / Izvori / Termoelektrane
 
Termoelektrane

Dobivanje električne energije u termoelektranama odvija se pretvaranjem energije fosilnih goriva, kao što su ugljen, plin i nafta, u električnu energiju. Pri izgaranju goriva u kotlu nastaje toplina koja pretvara vodu u paru. Para se odvodi na turbinu, ona pokreće generator, koji pretvara mehaničku energiju u električnu. Iz turbine para putuje u kondenzator, gdje se pretvara u tekućinu i vraća se u kotao. Kondenzator se hladi rashladnim tornjevima ili protočno, vodom iz rijeke.

Termoelektrane