Početna stranica    Kazalo    Kontakti Slovensko  English
Kazalo
 
Kazalo

Trazi
O NEK-u
Ljudi sa znanjem
Električna energija
O nuklearnoj tehnologiji
Nuklearna sigurnost i zaštita od zračenja
Okoliš
Novinarski centar
Posjetite nas

Trazi

O NEK-u
Vizija i poslanje
Strateški ciljevi
Upravljanje
Proizvodnja
Pokazatelji poslovanja
Povijest NEK-a
Osobna iskaznica

Ljudi sa znanjem
Poslovna kultura
Organizacijska struktura
Osposobljavanje
Pogonsko osoblje
Simulator
Osoblje pomoćnih funkcija
Vanjski izvođaći

Električna energija
Izvori
Nuklearne elektrane
Termoelektrane
Hidroelektrane
Ostali obnovljivi izvori
Prijenos električne energije
Značaj nuklearne energije
Nuklearne elektrane u svijetu

O nuklearnoj tehnologiji
Razvoj
Nuklearno gorivo
Od rude do žutog kolača
Obogaćivanje urana
Izrada tableta i gorivnih elemenata
Nuklearni reaktor
Cijepanje jezgre i lančana reakcija
Tipovi reaktora
Rad NEK-a
Sustavi i rad
Sigurnosni sustavi
Kontrolna soba
Briga za opremu
Nadzor
Održavanje
Osuvremenjivanje
Briga za otpad
Nisko i srednje radioaktivni otpad
Istrošeno nuklearno gorivo
Razgradnja NEK-a
Tehnički podaci
Sastavite nuklearnu elektranu

Nuklearna sigurnost i zaštita od zračenja
Nuklearne elektrane i rizici
Radioaktivne tvari u jezgri
Toplina pri radioaktivnome raspadu
Reguliranje snage reaktora
Ciljevi i načela sigurnosti
Sigurnosni ciljevi
Načela upravljanja
Načela dubinske obrane
Zračenje i zaštita od zračenja
Izvori i vrste zračenja
Zaštita od zračenja
Propisi
Sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu
Politika zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u NEK-u

Okoliš
Sustav postupanja s okolišem
Okolišna politika
Mjerenja emisija i radioaktivnosti u okološu
Utjecaji na okoliš
Tekući ispusti
Plinoviti ispusti
Ostali utjecaji
Radioaktivni otpad i istrošeno gorivo
Propisi

Novinarski centar
Novosti
Izvješća
Mjesečna izvješća o radu
Godišnja izvješća o mjerenjima radioaktivnosti u okolišu
Godišnja poslovna izvješća
Fotogalerija

Posjetite nas
Razgledavanje elektrane
Informativni centar NEK-a
Kako do nas?