Početna stranica    Kazalo    Kontakti Slovensko  English
Novinarski centar / Novosti
 
Novosti
15.03.17
Izvješće o radu NEK-a za veljaču 2017.
NEK je u veljači 2017. proizvela 464453,9 MWh bruto električne energije na izlasku generatora odnosno 441967 MWh neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 3,9 % ispod planirane (460000 MWh).
Faktor raspoloživosti bio je 95,6-postotni, a faktor iskorištenja bio je 98,8-postotni. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operabilni.
U veljači se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 1,6 ºC, a najviše za 2,8 ºC od dozvoljena 3 ºC.

Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u veljači iznosio 0,175 %, a ukupni godišnji udio do kraja veljače 0,354 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,00021 %, a godišnje 0,00053 %.

Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj u veljači iznosio je 0,16 % i 0,28 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m.

U tom je mjesecu uskladišteno 49 paketa (10,192 m3) nisko i srednje radioaktivnog otpada.