Početna stranica    Kazalo    Kontakti Slovensko  English
Novinarski centar / Novosti
 
Novosti
16.05.17
Izvješće o radu NEK-a za travanj 2017.
NEK je u travnju 2017. proizveo 498217,3 MWh bruto električne energije na izlasku generatora odnosno 472754,1 MWh neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 4,5 % ispod planirane (495000 MWh).
Faktor raspoloživosti bio je 96,8-postotni, i faktor iskorištenja bio je 98,6-postotni. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operabilni.
U travnju se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 2,4 ºC, a najviše za 3 ºC od dozvoljena 3 ºC.

Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u travnju iznosio 0,472 %, a ukupni godišnji udio do kraja travnja 0,988 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,00038 %, a godišnje 0,00135 %.

Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj u travnju iznosio je 0,14 % i 0,61 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m.

U tom je mjesecu uskladišteno 6 paketa (1,248 m3) nisko i srednje radioaktivnog otpada.