Početna stranica    Kazalo    Kontakti Slovensko  English
Novinarski centar / Novosti
 
Novosti
15.06.17
Izvješće o radu NEK-a za svibanj 2017.
NEK je u svibnju 2017. proizveo 538782,8 MWh bruto električne energije na izlasku generatora odnosno 513032,6 MWh neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 0,6 % iznad planirane (510000 MWh).
Faktor raspoloživosti bio je 100-postotni, i faktor iskorištenja bio je 100-postotni. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operabilni.
U svibnju se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 2,1 ºC, a najviše za 3 ºC od dozvoljena 3 ºC.

Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u svibnju iznosio 0,0000111 %, a ukupni godišnji udio do kraja svibnja 0,988 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,000494 %, a godišnje 0,00202 %.

Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj u svibnju iznosio je 0,13 % i 0,75 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od
500 m.

U tom je mjesecu uskladišteno 7 paketa (1,456 m³) nisko i srednje radioaktivnog otpada.