Početna stranica    Kazalo    Kontakti Slovensko  English
Novinarski centar / Novosti
 
Novosti
17.07.17
Izvješće o radu NEK-a za lipanj 2017.
NEK je u lipnju 2017. proizveo 513144,1 MWh bruto električne energije na izlasku generatora odnosno 487255,1 MWh neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 0,5 % iznad planirane (485000 MWh).

Faktor raspoloživosti bio je 100-postotni, i faktor iskorištenja bio je 100-postotni. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operabilni.

U lipnju se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 2,7 ºC, a najviše za 3 ºC od dozvoljena 3 ºC.

Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u lipnju iznosio 1,82 %, a ukupni godišnji udio do kraja lipnja 2,80 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,00133 %, a godišnje 0,00335 %.

Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj u lipnju iznosio je 0,24 % i 0,99 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m.

U tom je mjesecu uskladišteno 6 paketa (1,248 m3) nisko i srednje radioaktivnog otpada.