Početna stranica    Kazalo    Kontakti Slovensko  English
Novinarski centar / Novosti
 
Novosti
16.04.18
Izvješće o radu NEK-a za ožujak 2018.
NEK je u ožujku 2018. proizveo 542673 MWh bruto električne energije na izlasku generatora odnosno 516728 MWh neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 1,32 % iznad planirane (510000 MWh).
Faktor raspoloživosti bio je 100-postotni, i faktor iskorištenja bio je 100-postotni. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operabilni.
U ožujku se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 1,3 ºC, a najviše za 2,8 ºC od dozvoljena 3 ºC.

Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u ožujku iznosio 9,02 %, a ukupni godišnji udio do kraja ožujka 18,47 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,00159 %, a godišnje 0,0033 %.

Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj u ožujku iznosio je 0,08 % i 0,24 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m.

U tom je mjesecu uskladišteno 0,869 m3 nisko i srednje radioaktivnog otpada.