Početna stranica    Kazalo    Kontakti Slovensko  English
Nuklearna sigurnost i zaštita od zračenja / Ciljevi i načela sigurnosti / Načela dubinske obrane
 
Načela dubinske obrane
Slični sadržaji
Sigurnosni sustavi

Načela dubinske obrane obuhvaćaju:

  • koncepciju dubinske obrane – četiri uzastopne razine zaštite,
  • sprečavanje nezgoda,
  • ublažavanje posljedica nezgoda.

Za koncepciju dubinske obrane karakteristično je više razina zaštite, koje uključuju uzastopne pregrade za sprečavanje oslobađanja radioaktivnih tvari u okoliš. Ta koncepcija omogućava kompenzaciju mogućih ljudskih pogrešaka ili mehaničkih kvarova. Osim sprečavanja štete elektrani i pregradama dubinska obrana uključuje i dodatne mjere za zaštitu stanovništva i okoliša od oštećenja.

Koncepcija dubinske obrane osigurava da moguća ljudska pogreška ili kvar ne uzrokuju radiološku opasnost. U dubinsku se obranu ubrajaju: kvaliteta projekta, odgovarajuće osposobljeno osoblje s postupcima, upute i postupci za postupanje u slučaju nezgode te planiranje i spremnost za slučaj nezgode.

Iako bi za proizvodnju električne energije u nuklearnim elektranama bili dovoljni primarni sustav, turbina i električni generator, postavljeni su i brojni drugi elementi koji su dio sustava dubinske obrane (na primjer zaštitna zgrada, sustavi za sigurnosno ubrizgavanje, dizelski generatori i drugi pomoćni sustavi).

U NEK-u temeljno projektno rješenje na razini opreme čine četiri pregrade za sprečavanje širenja radioaktivnosti iz jezgre reaktora:

  • keramička struktura uranovih tableta, koja u velikoj mjeri zadržava produkte cijepanja,
  • košuljice gorivnih šipki, koje su nepropusne i onemogućuju istjecanje radioaktivnih produkata cijepanja u primarni krug,
  • kontrolirana tlačna granica primarnog kruga, koja mora zadržati normalni radni tlak od 155 bara, što osigurava i visoku pouzdanost pregrade od istjecanja radioaktivnih tvari,
  • zaštitna zgrada koja bi u slučaju otkazivanja prvih triju pregrada zadržala oslobođene radioaktivne tvari.

Posebna pozornost posvećena je osnovnim sredstvima za postizanje sigurnosti, to jest za sprečavanje nezgoda. Prvi je korak koji vodi sprečavanju nezgoda u nuklearnoj elektrani održavanje visoke kvalitete u projektiranju, gradnji i radu objekta. U elektranu su ugrađeni sigurnosni sustavi koji osiguravaju da odstupanja od normalnog rada ne dovedu do nezgode. Njihovo djelovanje osigurano je udvostručivanjem, usporednim radom sustava koji postižu isti cilj na različite načine.

Važne za smanjenje učestalosti nezgoda su i vjerojatnosne sigurnosne analize i metode.

I u elektrani i oko nje na raspolaganju su i sredstva i mjere za ublažavanje posljedica koje mogu ublažiti učinke mogućeg nezgodnog ispusta radioaktivnih tvari.