Početna stranica    Kazalo    Kontakti Slovensko  English
Nuklearna sigurnost i zaštita od zračenja / Ciljevi i načela sigurnosti / Načela upravljanja
 
Načela upravljanja

U temeljna se načela upravljanja ubrajaju:

  • sigurnosna kultura,
  • odgovornost upravljača nuklearne elektrane,
  • nadzor upravnog organa.

Sigurnosna kultura predviđa prije svega osobnu predanost i revnost svih uključenih pojedinaca radi postizanja što većega stupnja sigurnosti. U nuklearnoj elektrani gotovo da nema djelatnosti koja barem posredno ne utječe na sigurnost. Zato svi zaposlenici moraju biti svjesni važnosti svoga posla te ga obavljati krajnje ozbiljno i odgovorno.

Zadaća je rukovodstva definirati politiku poduzeća tako da u svih zaposlenih osigura razumijevanje značaja njihova rada za sigurnost.

U NEK-u smo sigurnosnu kulturu podrobno definirali u Kodeksu sigurnosne i poslovne etike s kojim moraju biti upoznati i pridržavati ga se svi zaposleni u NEK-u.

Odgovornost za nuklearnu sigurnost odgovornost je upravljača nuklearne elektrane. Ta odgovornost nikako se ne može umanjiti djelatnošću projektanata, dobavljača, konstruktora i upravnih organa. Dakle, NEK kao pravni subjekt nosi svu odgovornost za siguran rad nuklearne elektrane. Pritom mora poštovati važeće zakonodavstvo, a u poduzeću uspostaviti sustav osiguranja kvalitete i odgovarajući stupanj sigurnosne kulture.

Vlada se mora pobrinuti za zakonski okvir za nuklearnu industriju i postaviti neovisan upravni organ koji je odgovoran za izdavanje dozvola, upravni nadzor nuklearnih elektrana te za nadzor nad provedbom zakonodavstva. Odgovornost tog organa mora biti jasno odvojena i financijski neovisna o organu koji se brine za proizvodnju električne energije, tako da zadrži neovisnost na planu sigurnosti i ne bude izložen nepotrebnim pritiscima. U Sloveniji je to Uprava Republike Slovenije za nuklearnu sigurnost.

U ključne zadaće Uprave RS za nuklearnu sigurnost spadaju:

  • razvoj standarda s područja nuklearne sigurnosti,
  • izdavanje pogonske dozvole nuklearnim objektima na temelju izvršenih sigurnosnih analiza, zahtijevanje popravnih mjera i mogućnost oduzimanja radne dozvole, ako sigurnosni zahtjevi nisu ispunjeni,
  • inspekcija, nadzor i pregled sigurnosti nuklearne elektrane,
  • poticanje istraživanja na području nuklearne sigurnosti,
  • širenje informacija s područja nuklearne sigurnosti.