Početna stranica    Kazalo    Kontakti Slovensko  English
Nuklearna sigurnost i zaštita od zračenja / Nuklearne elektrane i rizici / Radioaktivne tvari u jezgri
 
Radioaktivne tvari u jezgri

Pri cijepanju u nuklearnome gorivu (uran 235) nastaju produkti cijepanja. To su srednje teške jezgre koje ostaju u strukturi gorivnih elemenata. Te nestabilne jezgre u prirodnome raspadu prelaze u stabilnije jezgre. Pritom se oslobađaju različiti oblici radioaktivnoga zračenja (α, β, γ). Riječ je o radioaktivnom raspadu koji kod različitih produkata cijepanja protječe različitom brzinom. Proces je kontroliran i bez utjecaja na okoliš dok protječe unutar planiranih sigurnosnih pregrada koje su ključan element nuklearne sigurnosti.

U jezgri nuklearnoga reaktora koji radi dulje vrijeme, kao rezultat cijepanja i radioaktivnoga raspada produkata cijepanja uspostavlja se karakterističan uravnoteženi izotopski sastav jezgre. Radioaktivni izotopi koji nastaju radom elektrane čuvaju se u gorivnim elementima i nakon što su oni istrošeni i uskladišteni ili trajno odloženi. Prirodni raspad nekih izotopa vremenski je vrlo dug. Neki od najčešćih produkata cijepanja – radioaktivni izotopi, koji nastaju tijekom rada reaktora i akumuliraju se u nuklearnom gorivu, jesu: ksenon, kripton, jod, cezij, kobalt, stroncij.