Početna stranica    Kazalo    Kontakti Slovensko  English
Nuklearna sigurnost i zaštita od zračenja / Sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu / Politika zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u NEK-u
 
Politika zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u NEK-u

Obvezujemo se da ćemo osiguravati sigurnu radnu okolinu, zaštitne mjere i osposobljavanje zaposlenih za sprječavanje ozljeda na radu i bolesti na radnom mjestu te požarnu sigurnost. Poboljšavat ćemo radne uvjete i požarnu zaštitu na osnovi kritične prosudbe ostvarenog stanja i suvremenih standarda rada.


1. Održavat i dopunjavat ćemo program sustava vođenja sigurnosti i zdravlja na radu te požarne zaštite sukladno zahtjevima standarda BS OHSAS 18001:2007.

2. Ispunjavat ćemo zahtjeve zakonodavstva i ostale zahtjeve koje je prihvatilo poduzeće u vezi sa sustavom sigurnosti i zdravlja na radu te požarne sigurnosti.

3. Primjerenim preventivnim mjerama sprječavat ćemo ozljede na radu i bolesti na radnom mjestu te osiguravati poboljšavanje sustava vođenja te učinka sigurnosti i zdravlja na radu.

4. Provodit ćemo raspoložive mjere za osiguravanje sigurnosti i zdravlja na radu te požarnu zaštitu.

5. Važne ćemo sigurnosne i požarne zahtjeve ostvarivati i uključivati u razvojne planove, modifikacije, godišnje ciljeve i Korektivni program.

6. Mjerit i pratit ćemo utjecaje rada elektrane na zaposlene i na osnovi objektivnih činjenica po potrebi poduzeti preventivne mjere.

7. Osposobljavat ćemo zaposlene i vanjske izvođače za siguran rad i u pogledu požarne zaštite.

8. Politikom sigurnosti i zdravlja na radu te požarne zaštite upoznavat ćemo sve fizičke i pravne osobe koje rade za NEK.

9. Zainteresiranoj javnosti omogućit ćemo uvid u politiku sustava vođenja sigurnosti i zdravlja na radu te požarne zaštite.

10. Osobnim primjerom i prepoznavanom nazočnošću na radilištima svi nivoi vođenja provjeravaju, potiču i poboljšavaju standarde ponašanja pri izvođenju radova.