Početna stranica    Kazalo    Kontakti Slovensko  English
Nuklearna sigurnost i zaštita od zračenja / Zračenje i zaštita od zračenja / Izvori i vrste zračenja
 
Izvori i vrste zračenja
U nuklearnome reaktoru nastaje toplinska energija zbog cijepanja jezgri atoma urana 235, odnosno mikroskopskog gibanja njegovih produkata cijepanja i zbog njihova zračenja.

Zračenje je posljedica nestabilnosti jezgri koje tako oslobađaju višak svoje energije i postaju stabilnije. U reaktoru također dolazi do aktivacije elemenata u rashladnoj vodi koji se prenose po cijelome primarnom rashladnom krugu. Voda sadrži produkte korozije koji se nakon aktivacije mogu taložiti u cjevovodima i uzrokovati da se iz njih širi gama-zračenje. Energija tog elektromagnetskog zračenja slična je energiji rendgenskog zračenja, ali je energija gama-zraka još veća.

Pri radioaktivnome raspadu jezgra gubi energiju tako da neutron promjenjuje u proton i oslobađa elektron. Zračenje elektrona zove se beta-zračenje. Ostatak energije nakon te promjene isijava se u obliku gama-zraka. Teže jezgre, kao što su na primjer uran i plutonij, zrače veće čestice koje se sastoje od dva protona i neutrona te se nazivaju alfa-zračenjem. Beta- i alfa-čestice imaju električni naboj koji uzrokuje ionizaciju tvari oko sebe tako da u njima brzo gube svoju kinetičku energiju i zaustavljaju se. Alfa-čestice zaustavlja već papir, a beta-čestice, na primjer, debela plastična folija. Od gama-zraka štitimo se betonskim zidovima, vodom u bazenima s istrošenim gorivom ili štitovima od gušćih elemenata, kao što je na primjer olovo.