Početna stranica    Kazalo    Kontakti Slovensko  English
Nuklearna sigurnost i zaštita od zračenja / Zračenje i zaštita od zračenja / Zaštita od zračenja
 
Zaštita od zračenja
Zaštita od zračenja bavi se načinima i postupcima zaštite ljudi od zračenja ili izbjegavanja zračenja. Zadaća je zaštite od zračenja i nadzor izloženosti radnika zračenju, sprečavanje širenja izvora zračenja i mjerenja u radnoj okolini, mjerenja koncentracije radioaktivnosti u ispustima u zrak i vodu (mjerenja efluenta) te mjerenja u okolici elektrane.

Ozračenost radnika koji su u radu izloženi ograničena je propisima na godišnju dozu od 20 mSV. To ograničenje vrijedi također za zdravstvene radnike i za izvođače industrijske radiografije. Ograničenje od 20 mSV godišnje postavljeno je na temelju vjerojatnosti pojava štetnih učinaka za zdravlje. U normalnim okolnostima rizici iznad te doze nisu više prihvatljivi.

U NEK-u se trudimo da broj radnika s dozom iznad 10 mSV bude što manji. Optimiranjem ozračenosti pokušavamo postići da izloženost bude najniža moguća. Tome su prilagođeni planiranje i vođenje poslova, nadzor radnika i evidentiranje njihove izloženosti.

Prosječna je godišnja doza radnika u NEK-u oko 1 mSV, a najviše su doze kod pojedinaca oko 10 mSV. Godine 2015. u kontroliranome području s izvorima zračenja radilo je ukupno 1445 radnika, od kojih je bilo 434 radnika NEK-a i 1011 radnika ugovorom povezanih poduzeća. Najveća doza kod pojedinca bila je 7,72 mSv.

Doza je prirodnoga zračenja kojoj su izloženi svi ljudi 2,4 mSv godišnje.

Iz mjerenja koncentracije radioaktivnosti u ispustima u zrak i vodu te mjerenja u okolišu proizlazi da je utjecaj na stanovništvo tako nizak da se zapravo ne može ni izmjeriti. Preko modela može se izračunati za najizloženiju skupinu stanovnika. Izračun pokazuje da je godišnja doza manja od 0,1 posto doze koju prosječno primi čovjek zbog prirodnih izvora zračenja. Mjerenja u okolici NEK-a izvode neovisne tehničke institucije.