Početna stranica    Kazalo    Kontakti Slovensko  English
O nuklearnoj tehnologiji / Briga za otpad / Razgradnja NEK-a
 
Razgradnja NEK-a
Nakon prestanka rada nuklearne elektrane treba se pobrinuti za njezinu razgradnju. Pod time se podrazumijevaju postupci i radovi potrebni da se nuklearna elektrana dovede do stanja kad prestaje biti nuklearni objekt.

Da bismo mogli predvidjeti opseg radova i ocijeniti visinu troškova, potrebno je izraditi program razgradnje. Program razgradnje NEK-a prvi je put izrađen 1996. godine. Nakon stupanja na snagu Sporazuma Vlade Republike Slovenije i Vlade Republike Hrvatske o regulaciji statusnih i drugih pravnih odnosa, vezanih uz ulaganje u Nuklearnu elektranu Krško, njezino iskorištavanje i razgradnju, slovenska Agencija za radioaktivne odpadke i hrvatska Agencija za posebni otpad pripremile su Program razgradnje NEK-a, u čijoj su izradi sudjelovali i stručnjaci iz NEK-a i drugih stručnih organizacija iz Slovenije i Hrvatske. Na specijaliziranim područjima sudjelovali su i stručnjaci Međunarodne agencije za atomsku energiju te stručnjaci drugih uglednih međunarodnih institucija. Program razgradnje i njegove eventualne dopune prihvaćaju Vlada Republike Slovenije i Vlada Republike Hrvatske.

Program razgradnje predviđa tijek i opseg tehnoloških postupaka za razgradnju objekta i za odlaganje istrošenoga goriva i radioaktivnoga otpada nakon prestanka rada NEK-a te njihove troškove. Sredstva za razgradnju moraju se prikupljati već za vrijeme rada, i to u za tu svrhu osnovanom fondu. U Sloveniji je 1994. godine osnovan Fond za financiranje razgradnje NEK-a i za odlaganje radioaktivnoga otpada iz NEK-a.

Program razgradnje NEK-a dostupan je na internetskim stranicama Agencije za radioaktivne odpadke i Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško.