Početna stranica    Kazalo    Kontakti Slovensko  English
O nuklearnoj tehnologiji / Nuklearni reaktor / Tipovi reaktora
 
Tipovi reaktora
Nuklearni reaktori razlikuju se međusobno s obzirom na vrstu goriva, hladila i moderatora. Kao hladilo koriste se obična voda, teška voda, plin i tekući metal.

Većina reaktora za hlađenje koristi običnu vodu (lakovodni reaktor). S obzirom na način dobivanja pare, razlikujemo tlačni i kipući reaktor.

Tlačni reaktor (PWR: Pressurized Water Reactor)

Najrašireniji je tip reaktora jer više od polovine nuklearnih elektrana u pogonu ima tlačni reaktor. Kao gorivo koristi obogaćeni uran. I NEK ima tlačni reaktor.

Rashladna je voda (primarni rashladni krug ) u reaktorskoj posudi pod tlakom većim od zasićenoga parnoga tlaka pri najvišoj radnoj temperaturi. Zato se reaktorsko hladilo ne može pretvoriti u paru u reaktorskoj posudi. Do pretvaranja u paru dolazi tek u parogeneratoru (sekundarni rashladni krug) – izmjenjivaču topline, gdje je velik broj tankih cijevi. Snažne primarne crpke tjeraju kroz njih reaktorsko hladilo, a ono svoju toplinu šalje sekundarnome hladilu, koje kruži oko cijevi parogeneratora. Zbog zagrijavanja sekundarno se hladilo pretvara u paru. Para pokreće turbinu, a nakon završetka rada kondenzira se u kondenzatoru i potom se vraća u parogenerator. Kod tlačnoga su reaktora primarni i sekundarni rashladni krug odvojeni.

Kipući reaktor (PWR: Boiling Water Reactor)

Petina aktivnih nuklearnih elektrana ima kipući reaktor. Gorivo je obogaćeni uran. U reaktorskoj posudi kipućega reaktora tlak je niži nego u tlačnim reaktorima. Za njih je karakteristično da se voda pretvara u paru pri prolasku kroz reaktor i vodi se izravno u turbinu, gdje se nakon obavljenoga posla kondenzira te se vraća natrag u reaktorsku posudu. Budući da kipući reaktor nema parogeneratora, u usporedbi s tlačnim jednostavnije je konstrukcije.

Tlačni teškovodni reaktor (PHWR - Pressurized Heavy Water Moderated Reactor) ili CANDU-reaktor

Teškovodni reaktori se i moderiraju i hlade teškom vodom. Teška voda je bolji moderator od lake, ali je taj način hlađenja skuplji. Omogućuje korištenje neobogaćenoga urana. Voda u reaktoru ne vrije, a u parogeneratoru se u paru pretvara sekundarna voda.

Plinski reaktor (GCR - Gas Cooled Reactor, AGR - Advanced Gas Cooled Reactor)

Plinski su reaktori moderirani grafitom i hlađeni plinom CO2. Plin zagrijava vodu, koja se pretvara u paru i pokreće turbinu. Kao gorivo koriste prirodni uran u obliku metala.

Reaktor hlađen vodom i moderiran grafitom (LWGR - Light Water Cooled Graphite Moderated Reactor) – ili RBMK-reaktor

Ova je vrsta reaktora moderirana grafitom i hlađena običnom vodom. Gorivo je obogaćeni uran.