Početna stranica    Kazalo    Kontakti Slovensko  English
O nuklearnoj tehnologiji / Nuklearno gorivo / Izrada tableta i gorivnih elemenata
 
Izrada tableta i gorivnih elemenata
Uran u obliku metala nije primjeren kao gorivo u reaktoru NEK-a.

Gorivo u reaktoru mora biti:

  • mehanički otporno u širokome temperaturnom rasponu,
  • otporno na koroziju,
  • mora zadržati produkte cijepanja u kristalnoj rešetki.

Zbog tih zahtjeva, za nuklearno gorivo koristi se keramički materijal, uranov dioksid, koji te zahtjeve ispunjava, a njegova je točka taljenja vrlo visoka - i to 2880 ºC.

Obogaćeni uranov heksafluorid prerađuje se u uranov dioksid u obliku praha, sabija u tablete i termički obrađuje. Tablete promjera oko 8 mm i dužine 9,8 mm hermetički su zatvorene u cijevima gorivnih šipki promjera 9,5 mm.

Gorivne šipke duge su 3,658 m, a debljina je njihove košuljice približno 0,57 mm. Gorivna šipka napravljena je od cirkonijeve legure, metala koji ima dobra kemijsko-mehanička svojstva. Ima i vrlo dobre fizikalna svojstva i zadržava produkte cijepanja. Prostor između košuljice i gorivnih tableta napunjen je helijem, što onemogućuje deformaciju gorivnih šipki koja bi mogla nastati zbog pogonskih uvjeta u reaktoru.

Gorivni element čini snop od 235 gorivnih šipki, 20 vodilica neutronskih apsorbera i jedna vodilica nuklearne instrumentacije. Snop je povezan s osam distancijskih rešetki te gornjom i donjom mlaznicom koje omogućuju jednostavno upravljanje i rukovanje elementima. Neutronski apsorberi za kontrolu reaktivnosti i snage reaktora zovu se kontrolne šipke. U reaktoru NEK-a su 33 kontrolne šipke koje su na punoj snazi rada elektrane izvučene.

undefined