Početna stranica    Kazalo    Kontakti Slovensko  English
O nuklearnoj tehnologiji / Nuklearno gorivo / Obogaćivanje urana
 
Obogaćivanje urana
Uran koji se dobiva iz rude potrebno je za nuklearno gorivo obogatiti.

Žuti kolač treba, za izradu gorivnih tableta, pretvoriti u primjereniji oblik. Obično se pretvara u uranov heksafluorid (UF6), koji je u normalnim uvjetima u čvrstome stanju, a na temperaturi od 56 ºC u plinovitom.

Nuklearne elektrane većinom koriste obogaćeno gorivo koje sadrži 1 do 5 posto urana 235. Prirodni uran sadrži samo 0,71 posto tog izotopa. Zato uran treba obogatiti. Za razdvajanje obaju izotopa urana (urana 235 i urana 238) najprimjereniji je uran u plinovitom obliku (UF6).

Uran se obogaćuje metodom razdvajanja plinskom centrifugom. U rotirajućim centrifugama različito teške molekule izotopa urana različito se raspoređuju. Lakše molekule okupljaju se oko središta cilindara, a tamo ih isisavaju.

Centrifuge