Početna stranica    Kazalo    Kontakti Slovensko  English
O nuklearnoj tehnologiji / Nuklearno gorivo / Od rude do žutog kolača
 
Od rude do žutog kolača
U preradi uranove rude iskorištava se velika topivost urana u kiselim i karbonatnim medijima.

Uran se nalazi u Zemljinoj kori, gdje je prilično raširen, iako u vrlo malim koncentracijama.

Uranova se ruda najprije drobi i melje te se odstranjuje jalovina. Uranovi minerali tope se u otopinama kiselina (kiseli postupak sa sumpornom kiselinom) ili lužina (karbonatni postupak s natrijevim karbonatom). Pročišćen koncentrat koji sadrži U3O8 zove se žuti kolač.

Žuti kolač