Početna stranica    Kazalo    Kontakti Slovensko  English
O nuklearnoj tehnologiji / Rad NEK-a / Kontrolna soba
 
Kontrolna soba
Kontrolna soba je središnje mjesto nadzora tehnoloških parametara i upravljanja opremom.

U kontrolnoj sobi prikupljaju se i obrađuju tehnološki pokazatelji presudni za razumijevanje pogonskoga stanja opreme i cijele elektrane. Kontrolna soba je središnji informacijski prostor iz kojeg operateri nadziru tehnološki proces i uspostavljaju željeno stanje elektrane.

Kontrolna soba

Nadzor lančane reakcije reaktora, osiguravanje uvjeta hlađenja reaktora i nadzor stanja sigurnosnih sustava imaju najviši prioritet. Odluke operatera temelje se na cjelovitom informacijskome sustavu kontrolne sobe. Pritom važnu ulogu ima odgovarajuća kompjutorska obrada podataka, jer preko brojnih izbornika omogućuje najprikladniji prikaz informacija o određenome pogonskome stanju. Operaterska posada iz kontrolne sobe upravlja uređajima i sklopovima sustava i tako po potrebi mijenja pogonska stanja, osigurava sigurnost i stabilnost rada. Temeljne su sigurnosne funkcije automatizirane i protječu bez intervencija operatera.

Operaterska posada u kontrolnoj sobi osigurava siguran i stabilan rad elektrane na temelju dosljednoga pridržavanja kodeksa sigurnosne etike, pisanih ograničenja i radnih postupaka:

  • pogonska sigurnost najveći je prioritet,
  • prihvaćaju se promišljene i konzervativne odluke,
  • odstupanja od projektiranih stanja trenutačno se i dosljedno rješavaju,
  • radovi se izvode u skladu s upravnim ograničenjima i postupcima,
  • važne informacije operateri međusobno dosljedno razmjenjuju,
  • operateri se sustavno osposobljavaju na najsuvremenijim pomagalima,
  • sve radne aktivnosti u tehnološkom dijelu elektrane mora odobriti voditelj smjene.