Početna stranica    Kazalo    Kontakti Slovensko  English
O nuklearnoj tehnologiji / Rad NEK-a / Sustavi i rad
 
Sustavi i rad
Kako radi nuklearna elektrana?

Tehnološki dio nuklearne elektrane podijeljen je u tri osnovna termodinamička sklopa sustava:

  • primarne
  • sekundarne
  • tercijarne.

Budući da u sva tri sklopa, međusobno odvojena, kruži voda, mogu se zbog lakšeg razumijevanja nazvati i krugovi. Prva su dva kruga zatvorena, a treći je, budući da za hlađenje pare koristimo savsku vodu, povezan s okolišem.

Primarni krug

Primarni krug čine: reaktor, parogeneratori, reaktorske crpke, tlačnik i cjevovodi.

Toplina koja se oslobađa u jezgri reaktora zagrijava vodu koja kruži u primarnome krugu. Toplina vode se preko stijenki cijevi u parogeneratorima prenosi na vodu sekundarnoga kruga.

Reaktorske crpke omogućuju kruženje vode u primarnome krugu. Tlačnik održava tlak u primarnome krugu i sprečava vrenje vode u jezgri reaktora.

Sve komponente primarnoga kruga smještene su u zaštitnoj zgradi koja ima zadaću da u slučaju nezgode izolira primarni sustav od okoliša.

Sekundarni krug

Sekundarni krug čine: parogeneratori, turbine, generator, kondenzator, napojne crpke i cjevovodi.

Parogeneratori su zapravo parni kotlovi u kojima od vode sekundarnoga kruga nastaje para koja se vodi u turbinu. U turbini se energija pare pretvara u mehaničku energiju.

Tu energiju generator pretvara u električnu energiju i preko transformatora je šalje na elektroenergetsku mrežu.

Iskorištena para iz turbine odvodi se u kondenzator i tamo se u dodiru s hladnim cijevima kondenzatora pretvara u vodu.

Crpke za napajanje potiskuju vodu iz kondenzatora natrag u parogenerator i tamo ponovno nastaje para.

Tercijarni krug

Tercijarni krug čine: kondenzator, rashladne crpke rashladni tornjevi i cjevovodi.

Tercijarni krug namijenjen je odvođenju topline koja se ne može korisno upotrijebiti za proizvodnju električne energije i potreban je za hlađenje kondenzatora.

Rashladne crpke potiskuju savsku vodu u kondenzator te je vraćaju u Savu. Pri prolasku kroz kondenzator savska se voda zagrijava jer prima toplinu iskorištene pare.

Budući da zagrijavanje savske vode može utjecati na biološke značajke rijeke Save, upravna ograničenja određuju prirast temperature i udio oduzetoga toka. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta koriste se rashladni tornjevi. U iznimno nepovoljnim vremenskim uvjetima treba smanjiti snagu elektrane.