Početna stranica    Kazalo    Kontakti Slovensko  English
Okoliš / Utjecaji na okoliš / Ostali utjecaji
 
Ostali utjecaji

Toplinski utjecaji na rijeku Savu

Vodnogospodarska dozvola nalaže NEK-u stalno mjerenje temperatura, protoka i koncentracije kisika u savskoj vodi. Mjerenja se provode automatskim sustavom. Zbog istjecanja rashladne vode temperatura vode kod točke miješanja ispod elektrane smije biti najviše 3 ºC viša od temperature vode iznad elektrane, a ne smije prelaziti 28 ºC. NEK izvodi sva propisana mjerenja temperature, protoka i koncentracije kisika u savskoj vodi te mjesečna mjerenja biološkog i kemijskoga korištenja kisika.

Nadzor podzemne vode

NEK također nadzire podzemne vode, ali i neprekidno mjeri nivo i temperaturu na trima bušotinama i dvjema lokacijama na rijeci Savi te tjedna mjerenja na deset bušotina Krško-Brežičkoga polja.

NEK