Početna stranica    Kazalo    Kontakti Slovensko  English
Okoliš / Utjecaji na okoliš / Plinoviti ispusti
 
Plinoviti ispusti
Plinovi se kontrolirano ispuštaju u skladu s propisima.

Zrak iz ventilacijskih sustava filtrira se visokoučinkovitim filtrima za prašinu i ugljenim filtrima. Ugljeni filtri zadržavaju radioaktivne izotope joda, ako bi se pojavili u slučaju puštanja gorivnih elemenata. Prozračivanje zaštitne zgrade u kojoj je nuklearni reaktor dopušteno je samo nakon provjere koncentracija radioaktivnosti u zraku s obzirom na propisana ograničenja. Tijekom rada reaktora zaštitna zgrada hermetički je zatvorena.

Doza zbog ukupne godišnje aktivnosti ispuštenih plemenitih plinova bila je 0,307 % godišnjeg ograničenja. Aktivnost ispuštenog radioaktivnog joda iznosila je 1,19 % godišnjeg ograničenja. Radioaktivni izotopi kobalta i cezija, koji se pojavljuju u obliku prašnih čestica u zraku, također su izmjereni u izvanredno niskim koncentracijama.

 

Podaci o ispuštanjima radijacije u zrak za 2015.  godinu

Radioaktivne tvari Godišnje ograničenje Ispuštena aktivnost Postotak od ograničenja
plinovi cijepanja i aktivacije doza < 50 µSv 3,72 TBq 0,307 %
jodovi (I-131 i ostali) 18,5 GBq (ekvivalent I-131) 0,764 GBq 1,19 %
čestice prašine (kobalt, cezij...) 18,5 GBq 1,62 MBq 0,0087 %
tritij (H-3) - 5,56 TBq -
ugljik (C-14) - 78,6 GBq -

U godini 2015. uzeti su u obzir i tehnički normativi za rad nuklearne elektrane, tako da trenutna koncentracija radioaktivnosti u zraku odnosno brzina doze na udaljenosti od 500 m od reaktora nije prelazila propisane vrijednosti.
 

Poštovanje godišnjeg ograničenja doze od 50 µSv na udaljenosti od 500 m od reaktora za ispuste u zrak provjerava se mjesečno izračunom doze koju bi mogla primiti osoba na toj udaljenosti u godinu dana zbog vanjskog i unutrašnjeg ozračenja. Za pojedini smjer vjetra uzima se u obzir najnepovoljnije mjesečno prosječno razrjeđivanje i ispust pri tlu. Rezultat za 2015. godinu iznosi 0,92 µSv (1,8 % godišnjeg ograničenja).