Domov    Kazalo    Kontakti Hrvatski  English
Jedrska in sevalna varnost / Jedrske elektrarne in tveganja / Toplota pri radioaktivnem razpadu
 
Toplota pri radioaktivnem razpadu

Po ugasnitvi reaktorja preneha cepitev v gorivu, glavnega vira energije v sredici reaktorja ni več. Vendarle pa cepitveni produkti in njihovi potomci še naprej radioaktivno razpadajo. Njihovo razpadanje se v sredici pretvori v toplotno energijo. Imenujemo jo zaostala toplota. Odvisna je od časa obratovanja reaktorja pred zaustavitvijo. Dlje kot je reaktor obratoval pred zaustavitvijo, več dolgoživih izotopov se je nakopičilo v sredici in počasneje se bo zmanjševala zaostala toplota.

Čas po zaustavitvi Odstotek polne moči Zaostala toplota (v MW)
1 s 5,8 115
1 h 1,6 32
1 dan 0,66 13

Sredica reaktorja v NEK ima sorazmerno majhno prostornino (17,5 m3), zato je koncentracija moči velika. Tudi po ugasnitvi reaktorja je treba zaostalo toploto še dalj časa odvajati iz sredice, sicer se lahko gorivo pregreje, poškoduje ali stali.

Zato mora imeti vsaka jedrska elektrarna sisteme za odvajanje zaostale toplote in sisteme za zasilno hlajenje sredice. Enako velja za bazen za izrabljeno gorivo.