Domov    Kazalo    Kontakti Hrvatski  English
Jedrska in sevalna varnost / Sevanja in varstvo pred sevanji / Varstvo pred sevanji
 
Varstvo pred sevanji
Varstvo pred sevanji se ukvarja z načini in postopki, kako zaščititi ljudi pred sevanjem ali kako se sevanju izogniti. Naloga varstva pred sevanji je tudi nadzor izpostavljenosti delavcev sevanju, preprečevanje širjenja virov sevanja in meritve v delovnem okolju, meritve koncentracij radioaktivnosti v izpustih v zrak in vodo (meritve efluentov) in meritve v okolici elektrarne.

Obsevanje poklicno izpostavljenih delavcev je omejeno s predpisi z letno dozo 20 mSv. Ta omejitev velja tudi za zdravstvene delavce in za izvajalce industrijske radiografije. Omejitev 20 mSv v enem letu je postavljena na osnovi verjetnosti pojava škodljivih učinkov za zdravje. V običajnih okoliščinah tveganje nad to dozo ni več sprejemljivo.

V NEK si prizadevamo, da je število delavcev z dozo nad 10 mSv čim manjše. Z optimizacijo obsevanosti skušamo doseči, da je izpostavljenost tako nizka, kot je to še smiselno. Temu so prilagojeni načrtovanje in vodenje del, nadzor delavcev in evidentiranje njihove izpostavljenosti.

Povprečna letna doza delavca v NEK je okrog 1 mSv, najvišje doze posameznikov pa so okrog 10 mSv. V letu 2015 je v nadzorovanem območju z viri sevanj delalo skupaj 1445 delavcev, od tega je bilo 434 delavcev NEK in 1011 delavcev pogodbenih podjetij. Najvišja doza posameznika je bila 7,72 mSv.

Doza naravnega sevanja, ki smo mu izpostavljeni ljudje, pa znaša 2,4 mSv v enem letu.

Iz meritev koncentracij radioaktivnosti v izpustih v zrak in vodo in meritev v okolju sledi, da je vpliv na prebivalstvo tako nizek, da dejansko ni merljiv. S pomočjo modelov ga je možno izračunati za najbolj izpostavljeno skupino prebivalstva. Izračun kaže, da je letna doza manj kot 0,1 % doze, ki jo povprečno prejme človek zaradi naravnih virov sevanja. Meritve v okolici NEK izvajajo neodvisne tehnične institucije.