Domov    Kazalo    Kontakti Hrvatski  English
Jedrska in sevalna varnost / Sevanja in varstvo pred sevanji / Viri in vrste sevanja
 
Viri in vrste sevanja
V jedrskem reaktorju nastaja toplotna energija zaradi cepitve jeder atoma urana 235 oziroma mikroskopskega gibanja njegovih cepitvenih produktov in zaradi njihovega sevanja.

Sevanje je posledica nestabilnosti jeder, ki na ta način oddajo presežek svoje energije in postajajo stabilnejša. V reaktorju prihaja tudi do aktivacije elementov v hladilni vodi, ki se nato prenašajo po celotnem primarnem hladilnem krogu. Voda vsebuje produkte korozije, ki se lahko po aktivaciji odlagajo po cevovodih ter povzročajo, da se iz njih širi sevanje žarkov gama. Sevanje gama je elektromagnetno valovanje z večjo energijo. Energija žarkov gama je podobna energiji rentgenskega sevanja, vendar je energija žarkov gama še večja.

Pri radioaktivnem razpadu izgubi jedro energijo tako, da nevtron spremeni v proton in odda elektron. Sevanje elektronov imenujemo sevanje beta. Preostanek energije po tej spremembi pa se izseva v obliki žarkov gama. Težja jedra, kot je npr. uran in plutonij pa sevajo večje delce, ki so sestavljeni iz dveh protonov in nevtronov, ter jih imenujemo sevanje alfa. Delci beta in alfa imajo električni naboj, ki povzroča ionizacijo snovi okrog sebe tako, da v njej tudi hitro izgubijo svojo kinetično energijo in se ustavijo. Delce alfa zaustavi že papir, delce beta pa npr. debela plastična folija. Pred žarki gama se ščitimo z betonskimi stenami, z vodo v bazenih z izrabljenim gorivom ali s ščiti iz gostejših elementov, kot je npr. svinec.