Domov    Kazalo    Kontakti Hrvatski  English
Jedrska in sevalna varnost / Varnostni cilji in načela / Načela globinske obrambe
 
Načela globinske obrambe
Sorodne vsebine
Varnostni sistemi

Načela globinske obrambe obsegajo:

  • koncept globinske obrambe – štiri zaporedne ravni zaščite,
  • preprečevanje nezgod in
  • blažitev posledic nezgod.

Za koncept globinske obrambe je značilnih več ravni varovanja, ki vključujejo zaporedne pregrade za preprečevanje sproščanja radioaktivnih snovi v okolje. Uporaba takšnega koncepta omogoča kompenzacijo morebitnih človeških napak ali mehanskih okvar. Poleg preprečevanja škode elektrarni in pregradam vključuje globinska obramba tudi dodatne ukrepe za zaščito prebivalstva in okolja pred škodo.

Koncept globinske obrambe zagotavlja, da morebitna človeška napaka ali okvara ne pripeljeta do radiološke nevarnosti. Med globinsko obrambo štejemo: kakovost projekta, ustrezno usposobljeno osebje s postopki, navodila in postopki za ravnanje v primeru nezgode in načrtovanje in pripravljenost za primer nezgode.

Čeprav bi za proizvodnjo električne energije v jedrski elektrarni zadostovali primarni sistem, turbina in električni generator, so nameščeni še številni drugi elementi, ki so del sistema globinske obrambe (na primer zadrževalni hram, sistemi za varnostno vbrizgavanje, dizelski generatorji in drugi pomožni sistemi).

V NEK predstavljajo temeljno projektno rešitev na ravni opreme štiri pregrade za preprečevanje pobega radioaktivnosti iz sredice reaktorja:

  • prva pregrada je keramična struktura uranovih tablet, ki v veliki meri zadržuje cepitvene produkte,
  • druga pregrada so srajčke gorivnih palic, ki so neprodušne in preprečujejo pobeg radioaktivnih cepitvenih produktov v primarni krog,
  • tretja pregrada je nadzorovana tlačna meja primarnega kroga, ki mora vzdržati normalni delovni tlak 155 barov, kar zagotavlja tudi visoko zanesljivost pregrade proti pobegu radioaktivnih snovi ,
  • četrta pregrada je zadrževalni hram, ki bi v primeru odpovedi prvih treh pregrad zadržal sproščene radioaktivne snovi.

Posebna pozornost je namenjena osnovnim sredstvom za doseganje varnosti, to je preprečevanju nezgod. Prvi korak, ki vodi k preprečitvi nezgod v jedrski elektrarni, je vzdrževanje visoke kakovosti med projektiranjem, gradnjo in obratovanjem objekta. V elektrarno so vgrajeni varnostni sistemi, ki zagotavljajo, da odstopanja od normalnega delovanja ne vodijo v nezgodo. Njihovo delovanje je zagotovljeno s podvojitvijo, vzporednim delovanjem sistemov, ki dosegajo isti cilj na različne načine in s podobnimi ukrepi.

Pomemben način za zmanjševanje pogostosti nezgod je tudi uporaba verjetnostnih varnostnih analiz in metod.

Tako v elektrarni kot okoli nje so na voljo tudi sredstva in ukrepi za blažitev posledic morebitne nezgode. Pripravljeni so tako, da bi bistveno ublažili učinke morebitnega nezgodnega izpusta radioaktivnih snovi.