Domov    Kazalo    Kontakti Hrvatski  English
Jedrska in sevalna varnost / Varnostni cilji in načela / Načela upravljanja
 
Načela upravljanja

Med temeljna načela upravljanja prištevamo:

  • varnostno kulturo,
  • odgovornost upravljavca jedrske elektrarne in
  • nadzor upravnega organa.

Varnostna kultura predvideva predvsem osebno predanost in prizadevnost vseh vpletenih posameznikov za doseganje čim večje stopnje varnosti. V jedrski elektrarni skoraj ni dejavnosti, ki ne bi imela vsaj posrednega vpliva na varnost. Zato se morajo vsi zaposleni zavedati pomembnosti svojega dela ter ga opravljati skrajno resno in odgovorno.

Naloga vodstva je, da opredeli tako politiko podjetja, ki pri vseh zaposlenih zagotavlja razumevanje pomena njihovega dela za varnost.

V NEK smo varnostno kulturo podrobno opredelili v Kodeksu varnostne in poslovne etike, ki ga mora poznati in po njem ravnati vsak zaposleni v NEK.

Odgovornost za jedrsko varnost je odgovornost upravljavca jedrske elektrarne. Te odgovornosti nikakor ni mogoče zmanjšati zaradi dejavnosti projektantov, dobaviteljev, konstruktorjev in upravnih organov. NEK kot pravni subjekt torej nosi celotno odgovornost za varno obratovanje jedrske elektrarne. Pri tem mora upoštevati veljavno zakonodajo, v podjetju pa vzpostaviti sistem zagotavljanja kakovosti in ustrezno stopnjo varnostne kulture.

Vlada mora poskrbeti za zakonski okvir za jedrsko industrijo in postaviti neodvisen upravni organ, ki je odgovoren za izdajo dovoljenj, upravni nadzor jedrskih elektrarn in za nadzor nad izvajanjem zakonodaje. Odgovornost tega organa mora biti jasno ločena in finančno neodvisna od organa, ki skrbi za proizvodnjo električne energije, tako da ohrani svojo neodvisnost na področju varnosti in ni izpostavljen nepotrebnim pritiskom. V Sloveniji je to Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost.

Med ključne naloge Uprave RS za jedrsko varnost sodijo:

  • razvoj standardov s področja jedrske varnosti,
  • izdaja dovoljenj za obratovanje jedrskih objektov na podlagi opravljenih varnostnih analiz, nalaganje popravnih ukrepov in možnost odvzema obratovalnega dovoljenja, če varnostne zahteve niso izpolnjene,
  • inšpekcija, nadzor in pregled varnosti jedrske elektrarne,
  • spodbujanje raziskav na področju jedrske varnosti,
  • širjenje informacij s področja jedrske varnosti.