Domov    Kazalo    Kontakti Hrvatski  English
Ljudje z znanjem / Organizacijska struktura
 
Organizacijska struktura
Organizacijska struktura NEK sledi sodobnim standardom organiziranosti podjetij, ki upravljajo z jedrskimi objekti. Posebej so izpostavljene funkcije, ki so pomembne za jedrsko varnost, ter sistem neodvisnega vrednotenja vidikov, ki so ključni za varnost obratovanja.

Po pogodbi med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v NEK, njenim izkoriščanjem in razgradnjo, v NEK pri zaposlovanju upoštevamo načelo paritete za člane uprave in druge delavce s posebnimi pooblastili.

Organizacijska struktura NEK

organizacijska shema NEK

Število zaposlenih: 641

Izobrazbena struktura, izražena v %:

undefined