Domov    Kazalo    Kontakti Hrvatski  English
Ljudje z znanjem / Usposabljanje / Obratovalno osebje
 
Obratovalno osebje
Začetno usposabljanje za operaterje z dovoljenjem in stalno strokovno usposabljanje osebja z dovoljenjem ter stalno strokovno usposabljanje strojnikov opreme.

Začetno usposabljanje operaterjev z dovoljenjem za obratovanje reaktorja se izvaja v skladu z zahtevami domače zakonodaje in uveljavljenimi standardi. Usposabljanje, ki traja 82 tednov, je zasnovano po fazah in je sistematično.

Potek programa za začetno usposabljanje operaterjev z dovoljenjem za obratovanje reaktorja

Usposabljanje se izvaja v naslednjih fazah:

  1. Teorija jedrske fizike in tehnologije;
  2. Sistemi in obratovanje elektrarne;
  3. Usposabljanje na simulatorju;
  4. Usposabljanje na delovnem mestu operaterja reaktorja;
  5. Zaključni izpit pred komisijo Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost.

 

shema usposabljanja

Stalno strokovno usposabljanje osebja z dovoljenjem se izvaja letno v štirih tedenskih segmentih in se ga udeležujejo vse obratovalne izmene in osebje proizvodnje.

Celoten program usposabljanja je zasnovan na dvoletnem ciklusu, znotraj katerega se izvaja osem segmentov usposabljanja in sicer vsako leto po štirje segmenti. V vsakem segmentu se opravi po 15 ur predavanj in 20 ur vaj na simulatorju kontrolne sobe NEK.

Stalno strokovno usposabljanje strojnikov opreme poteka letno v štirih tedenskih segmentih. Zajema vsebine, ki zagotavljajo ohranjanje in nadgrajevanje znanj in veščin, ki jih strojniki opreme potrebujejo pri svojem delu, s poudarkom na praktičnem usposabljanju z uporabo sistemskih obratovalnih postopkov.