Domov    Kazalo    Kontakti Hrvatski  English
Ljudje z znanjem / Usposabljanje / Osebje podpornih funkcij
 
Osebje podpornih funkcij
Strokovno usposabljanje tehničnega osebja poteka po programih, ki zagotavljajo specialistično usposobljenost na področjih vzdrževanja, inženiringa, zagotavljanja kakovosti, radiološke zaščite, kemije in varovanja.

Začetno usposabljanje osebja vzdrževanja poteka na podlagi predhodno oblikovanih matrik, ki so preglednica zahtevanih zakonskih, splošnih in specialističnih usposabljanj. Na osnovi matrik se oblikujejo programi začetnega in stalnega strokovnega usposabljanja osebja vzdrževanja. Tečaji poleg teorije obsegajo tudi praktični del usposabljanja, ki poteka v delavnicah in na delovnih mestih ter v sodelovanju z zunanjimi izvajalci in dobavitelji opreme. Stalno strokovno usposabljanje osebja vzdrževanja se izvaja letno v treh tedenskih segmentih. V ta program usposabljanja je vključenih okvirno 140 vzdrževalcev.

Prav tako ostale organizacijske enote, kot so inženiring, kemija, radiološka zaščita in varovanje, izvajajo različne programe obnovitvenega usposabljanja s ciljem ohranjanja in pridobivanja novih strokovnih znanj in veščin.

V sklopu priprav na redni remont v NEK potekajo programi usposabljanja za zagotavljanje kakovostnega opravljanja remontnih del. Na podlagi obsega predvidenih del se v sklopu usposabljanja poudarijo standardi elektrarne in cilji remonta. Izvajajo se tudi usposabljanja vodij del, katerih namen je podati poglobljene informacije o odgovornostih glede vodenja izvedbe del.

NEK je v letu 2004 pridobila potrditev programa usposabljanja delavcev, ki so pri svojem delu le občasno izpostavljeni ter prihajajo samo v posredni stik z viri sevanj v skladu s Pravilnikom o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika vira ionizirajočih sevanj.


usposabljanje osebja podpornih funkcij