Domov    Kazalo    Kontakti Hrvatski  English
O jedrski tehnologiji / Delovanje NEK / Kontrolna soba
 
Kontrolna soba
Kontrolna soba je centralno mesto nadzora tehnoloških parametrov in krmiljenja opreme.

V kontrolni sobi se zbirajo in obdelujejo tehnološki kazalci, ki so odločilni za razumevanje obratovalnega stanja opreme in celotne elektrarne. Kontrolna soba je centralni informacijski prostor, iz katerega operaterji nadzorujejo tehnološki proces in vzpostavljajo želeno stanje elektrarne.

kontrolna soba

Nadzor verižne reakcije reaktorja, zagotavljanje hladilnih pogojev reaktorja in nadzor stanja varnostnih sistemov ima najvišjo prioriteto. Odločitve operaterjev temeljijo na celovitem informacijskem sistemu kontrolne sobe. Pri tem ima ustrezna računalniška obdelava podatkov pomembno vlogo, saj preko številnih menijev omogoča najprimernejši prikaz informacij o določenem obratovalnem stanju. Operaterska posadka iz kontrolne sobe krmili naprave in sistemske sklope in tako po potrebi spreminja obratovalna stanja, zagotavlja varnost in stabilnost obratovanja. Temeljne varnostne funkcije so avtomatizirane in potekajo brez poseganja operaterjev .

Posadka operaterjev v kontrolni sobi zagotavlja varno in stabilno obratovanje elektrarne na temelju doslednega spoštovanja kodeksa varnostne etike, pisnih omejitev in obratovalnih postopkov.

  • Varnost obratovanja je najvišja prioriteta,
  • sprejemajo se premišljene in konzervativne odločitve,
  • odstopanja od projektiranih stanj se takoj in dosledno odpravljajo,
  • dela se izvajajo skladno z upravnimi omejitvami in postopki,
  • pomembne informacije operaterji dosledno medsebojno izmenjujejo,
  • operaterji se sistematično usposabljajo ob najsodobnejših pripomočkih,
  • vse delovne aktivnosti v tehnološkem delu elektrarne mora odobriti vodja izmene.