Domov    Kazalo    Kontakti Hrvatski  English
O jedrski tehnologiji / Jedrski reaktor / Tipi reaktorjev
 
Tipi reaktorjev
Tipi jedrskih reaktorjev se razlikujejo med seboj glede na vrsto goriva, hladila in moderatorja. Kot hladilo se uporablja navadna voda, težka voda, plin in tekoča kovina.

Največ reaktorjev za hlajenje uporablja navadno vodo (lahkovodni reaktor). Glede na način pridobivanja pare razlikujemo tlačnovodni reaktor in vrelni reaktor.

Tlačnovodni reaktor (PWR: Pressurized Water Reactor)

Je najbolj razširjen tip reaktorja, saj ima tlačnovodni reaktor več kot polovica obratujočih jedrskih elektrarn. Kot gorivo uporabljajo obogateni uran. Tudi reaktor NEK je tlačnovodni reaktor.

 

Hladilna voda (primarni hladilni krog) se v reaktorski posodi nahaja pod tlakom, ki je večji od nasičenega parnega tlaka pri največji obratovalni temperaturi. Zato se reaktorsko hladilo ne more upariti v reaktorski posodi. Do uparjanja pride šele v uparjalniku (sekundarni hladilni krog) – izmenjalniku toplote, kjer je veliko število tankih cevi. Močne primarne črpalke poganjajo skoznje reaktorsko hladilo, ki svojo toploto oddaja sekundarnemu hladilu, ki kroži okoli cevi uparjalnika. Zaradi segrevanja se sekundarno hladilo uparja. Para poganja turbino, po koncu dela pa se kondenzira v kondenzatorju in se nato vrača v uparjalnik. Pri tlačnovodnem reaktorju sta primarni in sekundarni hladilni krog ločena.

Vrelni reaktor (BWR: Boiling Water Reactor)

Petina obratujočih jedrskih elektrarn ima vrelni reaktor. Gorivo je obogateni uran. V reaktorski posodi vrelnega reaktorja je manjši tlak kot v visokotlačnih reaktorjih. Zanje je značilno, da se voda uparja pri prehodu skozi reaktor in gre neposredno v turbino, kjer se po opravljenem delu kondenzira in se vrne nazaj v reaktorsko posodo. Ker vrelni reaktor nima uparjalnikov, je v primerjavi s tlačnovodnim enostavnejše gradnje.

Tlačnovodni težkovodni reaktor (PHWR - Pressurized Heavy Water Moderated Reactor) ali CANDU reaktor

Težkovodni reaktorji so tako moderirani kot tudi hlajeni s težko vodo. Težka voda je boljši moderator od lahke vode, vendar je ta način hlajenja dražji. Omogoča uporabo neobogatenega urana. Voda v reaktorju ne vre, v uparjalniku pa se uparja sekundarna voda.

Plinski reaktor (GCR - Gas Cooled Reactor, AGR - Advanced Gas Cooled Reactor)

Plinski reaktorji so moderirani z grafitom in hlajeni s plinom CO2. Plin segreva vodo, ki se uparja in poganja turbino. Kot gorivo uporabljajo naravni uran v obliki kovine.

Vodno hlajeni, grafitno moderirani reaktor (LWGR - Light Water Cooled Graphite Moderated Reactor) – ali RBMK reaktor

Ta vrsta reaktorja je moderirana z grafitom in hlajena z navadno vodo. Gorivo je obogateni uran.