Domov    Kazalo    Kontakti Hrvatski  English
O jedrski tehnologiji / Skrb za odpadke / Razgradnja NEK
 
Razgradnja NEK
Po koncu obratovanja jedrske elektrarne je potrebno poskrbeti za njeno razgradnjo. S tem izrazom opredeljujemo postopke, dela in opravila, ki so potrebni, da se jedrska elektrarna privede do stanja, ko preneha biti jedrski objekt.

Da bi lahko predvideli obseg del in ocenili višino stroškov, je potrebno izdelati program razgradnje. Program razgradnje NEK je bil prvič izdelan leta 1996. Po uveljavitvi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlade Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo, sta slovenska Agencija za radioaktivne odpadke in hrvaška Agencija za posebni otpad pripravili Program razgradnje NEK, pri pripravi katerega so sodelovali tudi strokovnjaki iz NEK in drugih strokovnih organizacij iz Slovenije in Hrvaške. Na specializiranih področjih so sodelovali tudi strokovnjaki Mednarodne agencije za atomsko energijo in drugih uglednih mednarodnih institucij. Program razgradnje in njegove morebitne dopolnitve sprejemata Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Hrvaške.

Program razgradnje predvideva zaporedje in obseg tehnoloških postopkov za razgradnjo objekta in za odložitev izrabljenega goriva in radioaktivnih odpadkov po končanem obratovanju NEK ter njihove stroške. Sredstva za razgradnjo se morajo zbirati že med obratovanjem in sicer v posebej za te namene ustanovljenemu skladu. V Sloveniji je bil leta 1994 ustanovljen Sklad za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK.

Program razgradnje NEK je dostopen na spletnih straneh Agencije za radioaktivne odpadke in Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško.