Domov    Kazalo    Kontakti Hrvatski  English
O jedrski tehnologiji / Skrb za opremo / Nadzor
 
Nadzor
Celovit nadzor opreme in sistemov je predpogoj za zagotavljanje varnega in stabilnega obratovanja in doseganje visokih rezultatov.

Pretežni del časa med dvema remontoma obratuje NEK s polno močjo, saj pokriva potrebe po pasovni energiji. V svojem delovanju pa se elektrarna nahaja v različnih obratovalnih stanjih: menjava jedrskega goriva, segrevanje in ohlajanje elektrarne, zagon in zaustavitev elektrarne, spreminjanje moči.

Pri prehodih med obratovalnimi stanji se spreminja status naprav in sistemov (odpiranje / zapiranje ventilov, zagon / ustavitev črpalk, vklop / izklop drugih električnih naprav,...). Obratovalna posadka mora biti nenehno seznanjena s statusom naprav in sistemov, zato lahko samo operaterji ravnajo z opremo. Poleg tega izvajajo stalen nadzor nad stanjem opreme, pri tem pa posebno pozornost namenjajo varnostnim sistemom. Njihov status in pripravljenost za obratovanje morata biti v vsakem obratovalnem stanju elektrarne v skladu z zahtevami Tehničnih specifikacij. Skladnost se periodično preverja z izvajanjem predpisanih nadzornih testov.

Pri nadzoru in ravnanju z napravami in sistemi operaterji uporabljajo pisna navodila. Posadke operaterjev dosledno izvajajo prevzem in predajo izmenskih zadolžitev, vključno z izmenjavo informacij o statusu naprav in sistemov. Pri tem je operaterjem v podporo zmogljiv procesni informacijski sistem, ki jim v vsakem trenutku posreduje podatke, iz katerih je razviden status naprav in sistemov.

undefined