Domov    Kazalo    Kontakti Hrvatski  English
O jedrski tehnologiji / Skrb za opremo / Vzdrževanje
 
Vzdrževanje
Poslanstvo vzdrževanja je zagotavljanje obratovalne pripravljenosti naprav in sistemov na podlagi celovitih programov vzdrževanja.

Dobra vzdrževalna praksa je ključnega pomena za varno in stabilno obratovanje elektrarne. Kvalitetno vzdrževanje opreme temelji na visoki usposobljenosti vzdrževalnega osebja in podizvajalcev ter visokih delovnih standardih. Ustrezna presoja stanja opreme, uporabe sodobnih delovnih metod in kvalitetnih materialov prinašajo dolgoročno obratovalno pripravljenost.

Pomembno področje vzdrževanja je preverjanje integritete naprav in materialov z neporušitvenimi metodami, kot so ultrazvok, vrtinčni tokovi. V ta program sodi predvsem strojna oprema, ki obratuje pod tlakom in je potencialno podvržena eroziji in koroziji.

Vzdrževalna dela se v NEK izvajajo deloma med obratovanjem, v glavnem pa med rednimi remonti. Med obratovanjem se vzdržuje oprema, ki jo je možno izvzeti iz obratovanja, med rednim remontom pa vsa ostala. Glavnina vzdrževanja poteka na osnovi preventivnega programa na strojnem, elektro, instrumentacijskem in gradbenem področju. Korektivne aktivnosti se izvajajo v primeru odpovedi opreme.

Pomemben dejavnik uspešnega vzdrževanja so zunanji izvajalci, pri katerih je še posebej pomembno poglobljeno poznavanje opreme in delovnih standardov. Oboje je možno dosegati samo skozi dolgoročno naravnane odnose. Timska povezanost podizvajalcev in strokovnjakov NEK omogoča obvladovanje kompleksnih del in kratkih remontov ter doseganje ustrezne kvalitete izvedenih del.

undefined