Domov    Kazalo    Kontakti Hrvatski  English
Okolje / Vplivi NEK na okolje / Plinski izpusti
 
Plinski izpusti
Plinski izpusti se kontrolirano izvajajo v skladu s predpisi.

Zrak iz ventilacijskega sistema se filtrira preko visoko učinkovitih protiprašnih filtrov in oglenih filtrov. Ogleni filtri zadržijo radioaktivne izotope joda, če bi se pojavili v primeru puščanja gorivnih elementov. Prezračevanje zadrževalnega hrama, v katerem se nahaja jedrski reaktor, je dovoljeno samo po preveritvi koncentracij radioaktivnosti v zraku glede predpisanih omejitev. Med obratovanjem reaktorja je zadrževalni hram neprepustno zaprt.

Doza zaradi skupne letne aktivnosti izpuščenih žlahtnih plinov je bila 0,307 % od letne omejitve. Aktivnost izpuščenega radioaktivnega joda je bila 1,19 % letne omejitve.  Radioaktivni izotopi kobalta in cezija, ki nastopajo v obliki prašnih delcev v zraku, so bili prav tako tudi izmerjeni v izredno nizkih koncentracijah.

 

Podatki o radioaktivnih izpustih v zrak za leto 2015

Radioaktivne snovi Letna omejitev Izpuščena aktivnost Odstotek od omejitve
cepitveni in aktivacijski plini doza < 50 µSv 3,72 TBq 0,307 %
jodi (I-131 in ostali) 18,5 GBq (ekvivalent I-131) 0,764 GBq 1,19 %
prašni delci (kobalt, cezij...) 18,5 GBq 1,62 MBq 0,0087 %
tritij (H-3) - 5,56 TBq -
ogljik (C-14) - 78,6 GBq -

 

V letu 2015 so bili upoštevani tudi tehnični normativi za obratovanje elektrarne, tako da trenutna koncentracija radioaktivnosti v zraku oziroma hitrost doze na razdalji 500 m od reaktorja ni presegala predpisane vrednosti.

Upoštevanje letne omejitve doze 50  µSv na razdalji 500 m od reaktorja se za izpuste v zrak preverja mesečno z izračunom doze, ki bi jo lahko prejela oseba na tej razdalji v letu dni zaradi zunanjega in notranjega obsevanja. Za posamezno smer vetra se upošteva najneugodnejše mesečno povprečno redčenje in izpust pri tleh. Rezultat za leto 2015 je 0,92 µSv (1,8 % od letne omejitve).