Domov    Kazalo    Kontakti Hrvatski  English
Okolje / Vplivi NEK na okolje / Tekočinski izpusti
 
Tekočinski izpusti
Tekočinski izpusti se kontrolirano izvajajo v skladu s predpisi.

Mejna koncentracija radioaktivnih snovi v tekočinskih izpustih v izpustnem kanalu je določena s tehničnimi specifikacijami, ki opredeljujejo obratovalne pogoje. Te koncentracije ne smejo preseči predpisanih vrednosti, ki jih določajo upravne omejitve.

Čiščenje odpadne radioaktivne vode poteka z izparevanjem in z ionsko izmenjavo. Prečiščena voda se pred izpustom zadrži v nadzornem zbiralniku zaradi laboratorijske kontrole in preveritve glede omejitev. Po administrativni odobritvi se lahko voda izpusti v reko Savo.

Odpadna voda lahko vsebuje cepitvene in aktivacijske produkte. Aktivnost cepitvenih in aktivacijskih produktov (brez tritija H-3, ogljika C-14 in sevalcev alfa) je v letu 2015 znašala manj kot 0,04 odstotka od letne omejitve za tekočinske izpuste. Aktivnost izpuščenega tritija je bila 36,2 odstotka predpisane letne omejitve. Tritij je izotop vodika, ki se nahaja v vodi, in je zaradi nizke radiotoksičnosti kljub višji aktivnosti v primerjavi z ostalimi kontaminanti manj pomemben.

 

Podatki o radioaktivnosti v tekočinskih izpustih v letu 2015

Radioaktivne snovi Letna omejitev Izpuščena aktivnost Odstotek od omejitve
cepitveni in aktivacijski produkti 100 GBq 33,6 MBq 0,00336 %
tritij (H-3) 45 TBq 16,3TBq 36,2 %