O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Gorazd Pfeifer nastopil mandat predsednika uprave Nuklearne elektrarne Krško

Gorazd Pfeifer je tako skupaj s članom uprave Sašo Medakovićem odgovoren za vodenje elektrarne in poslovanje družbe NEK v skladu z določili Meddržavne in Družbene pogodbe ter  veljavno zakonodajo in standardi jedrske industrije. Dolgoletni predsednik uprave Stane Rožman se je po izjemni poklicni karieri upokojil.

Gorazd Pfeifer se je kolektivu NEK pridružil leta 2000. Po uspešnem šolanju v skupini, ki je kot prva opravila usposabljanje na popolnem simulatorju v elektrarni za pridobitev dovoljenja za upravljanje reaktorja v NEK, je začel svojo poklicno pot kot operater reaktorja, nadaljeval kot glavni operater in nato postal vodja izmene obratovanja. Hkrati je kot inštruktor na simulatorju usposobil dve ekipi novih operaterjev, vodil medresorsko koordinacijo aktivnosti in tako spoznaval druge organizacijske enote v elektrarni. Izkazal se je kot izjemen strokovnjak in leta 2017 prevzel vodenje Proizvodnje z oddelki, ki skrbijo za varno in stabilno obratovanje ter koordinacijo remontnih aktivnosti.

Z aktivno udeležbo v programih Svetovnega združenja operaterjev jedrskih elektrarn WANO (World Association of Nuclear Operators) nadgrajuje in izmenjuje znanja ter izkušnje v podporo varnemu in učinkovitemu obratovanju jedrskih elektrarn v svetu.

Znanja in izkušnje je pridobival tudi na ameriškem Inštitutu za spremljanje obratovanja jedrskih elektrarn INPO (Institute of Nuclear Power Operations). Je član Združenja Manager. Odlikujeta ga visoka stopnja integritete in varnostne kulture.

Poročilo

Letno poročilo: Leto dosežkov in izzivov

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2024

Več
Obvestilo

Poročilo o nadzoru radioaktivnosti podalo rezultate za leto 2023: Prispevek vseh sevalnih učinkov NEK na prebivalce v okolici stotisočkrat manjši od naravnega ozadja

Več