Početna stranica    Kazalo    Kontakti Slovensko  English
Okoliš / Okolišna politika
 
Okolišna politika

  Politika upravljanja okolišem sastavni je dio poslovne politike i rada NEK-a. Obvezujemo se da ćemo ispunjavati sve formalne zahtjeve u vezi s okolišem i postupati sukladno visokim standardima kao poduzeće koje je prijateljsko prema okolišu i ekološki usmjereno.

1. Održavat i dopunjavat ćemo sustav upravljanja okolišem sukladno zahtjevima standarda ISO 14001.

2. Ispunjavat ćemo zahtjeve važećeg zakonodavstva te ostale standarde i zahtjeve koje je prihvatilo naše trgovačko društvo u vezi s okolišem.

3. Okoliš ćemo štititi smanjivanjem i nadziranjem nastajanja radioaktivnog otpada, ispusta u atmosferu, ispusta kontaminanata u prirodne vodotoke i zemlju. Nadzirat ćemo istrošeno gorivo i radioaktivni otpad tijekom rada i održavanja elektrane.

4. Vodit ćemo brigu o odvojenom skupljanju svih vrsta otpada te ih predavati ovlaštenim skupljačima.

5. Pratit i mjerit ćemo utjecaje na okoliš te osigurati neovisna mjerenja gdje je to propisano i o tome obavješćivati javnost.

6. Za odgovorno upravljanje okolišem obrazovat ćemo i osposobljavati sve zaposlene i one koji izvode radove u NEK-u.

7. Poboljšanja važnih okolišnih vidika uključivat ćemo u godišnje ciljeve, razvojne planove, modifikacije i Korektivni program elektrane.

8. S okolišnom politikom upoznavat ćemo sve fizičke i pravne osobe koje rade za NEK, a zainteresiranoj javnosti omogućiti uvid u politiku upravljanja okolišem.

9. Bitno ćemo smanjiti sve rizike u vezi s radom NEK-a cjelovitom nadgradnjom sigurnosnih sustava sukladno nuklearnom zakonodavstvu Republike Slovenije.