O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

NEK ispunjava visoke međunarodne standarde, također na području sigurnosti od potresa

Na nedavnoj konferenciji za novinare vezano uz produljenje pogonskog vijeka NEK-a – u tijeku je postupak procjene utjecaja na okoliš u skladu sa slovenskim zakonodavstvom i odredbama ESPOO i Aarhuške konvencije – predstavnici organizacije Alpe Adria Green izrazili su zabrinutost u vezi sa sigurnosću elektrane od potresa. Navodimo činjenice koje dokazuju da NEK ispunjava visoke standarde također na području sigurnosti od potresa. Detaljniji odaziv NEK-a na navode organizacije objavljene u medijima nalazi se u priloženom dokumentu.

NEK ima ugrađene bitne sigurnosne rezerve zbog kojih se ne očekuju oštećenja reaktorske jezgre izazvana potresima koje možemo očekivati u široj regiji u okolini NEK-a.

Originalni projektni spektar ubrzanja, uz maksimalno ubrzanje od 0,3 g na razini temelja objekta NEK-a, usporediv je sa spektrom proračunanim vjerojatnosnom analizom opasnosti od potresa (PSHA, 2004. god.) za razinu temelja uzimajući u obzir maksimalno ubrzanje tla na površini od 0,6 g. Originalne sile potresa uzete u obzir u projektiranju zgrada i sustava NEK-a približno su usporedive sa silama potresa s maksimalnim ubrzanjem tla od 0,6 g na slobodnoj površini s povratnim periodom od 10 000 godina. U 2011. godini dokazano je  stres-testovima (SLOVENIAN NATIONAL REPORT ON NUCLEAR STRESS TEST Final Report) da je, zbog sigurnosnih faktora koji su uzeti u obzir u projektiranju NEK-a, stvarno maksimalno ubrzanje na površini koje može NEK podnijeti, pritom se sigurno zaustaviti i održavati dugoročno hlađenje još veće. Procijenjeno je na 0,8 do 0,9 g.

Međurezultati ažuriranja vjerojatnosne analize opasnosti od potresa u okolini NEK-a pokazali su da nema opasnosti od većih pomaka tla. Opasnost od vrlo malih pomaka je neznatna.

Trenutno se odvija projekt ažuriranja vjerojatnosne analize opasnosti od potresa na široj lokaciji NEK-a. Projekt, koji je započeo terenskim istraživanjima prije nešto više od desetljeća, financira GEN. U 2013. godini provedena je vjerojatnosna analiza opasnosti od potresa za pomake tla. U obzir je uzeto 11 rasjeda koji mogu utjecati na pomake na široj lokaciji NEK-a. Rezultati su pokazali da nema opasnosti od većih permanentnih pomaka tla, a opasnost za vrlo male permanentne pomake tla neznatna je (povratni period više od milijun godina). U zadnjim godinama projekt je prešao u analitičku fazu studije opasnosti od potresa. Razvijen je nov neergodični model gibanja tla za lokaciju. Takav model tla uzima u obzir lokalne karakteristike potresa na osnovi mjerenja gibanja tla, koje daje ARSO već više od 20 godina. Nova analiza opasnosti od potresa bit će ažurirana potkraj 2022. godine, a neovisni pregled 2023. godine. Na osnovi preliminarnih rezultata ne očekuju se njihove bitne promjene s obzirom na trenutno važeću studiju opasnosti od potresa iz 2004. godine.

Udarni val, kakav se dogodio 1917. godine u Brežicama, ne znači izvanrednu opasnost za masivne armiranobetonske zgrade kao što je nuklearna elektrana.

U široj okolini današnje lokacije NEK-a već se dogodio jači potres u Brežicama 1917. godine. Uzimajući u obzir mjerenja potresni udar u 1917. godini karakterističan je za potrese na širem području NEK-a. Moramo biti svjesni da takav potres, koji je imao učinke utjecaja 8. stupnja EMS ljestvice može prouzročiti umjerena ili teška oštećenja konvencionalno građenih zgrada, dok za masivne armiranobetonske zgrade, kao što su nuklearne elektrane, ne znači izvanrednu opasnost. Analize opasnosti od potresa i odaziva na potres NEK-a ponavljaju se i dalje će se periodički ponavljati i nadograđivati kroz cijeli pogonski vijek NEK-a, a u skladu sa slovenskim zakonodavstvom i međunarodnim smjernicama i standardima. Takve su analize osnova za stalno provjeravanje, osiguravanje i dokazivanje izvanredno visoke sigurnosti od potresa i nuklearne sigurnosti prema originalnom konceptu NEK-a. Nakon ugradnje dodatnih sigurnosnih sustava elektrana ispunjava najviše standarde mjerila potresa prema smjernicama Međunarodne agencije za atomsku energiju.

Odaziv NEK-a na navode Alpe Adria Green u pogledu procjene utjecaja na okoliš za produljenje pogonskog vijeka NEK-a (.pdf)

Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za svibanj 2022.

Više
Vijest

Godišnje izvješće 2021.: Provedene modernizacije, oko 1000 već izvedenih, pridonose povećanju pouzdanosti pogona i većoj proizvodnji električne energije.

Više
Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za travanj 2022.

Više