O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

V dekontaminacijski zgradbi se sprejme kontaminirana oprema, s katere se nadzorovano očistijo radionuklidi. Tu se oprema tudi nadzorovano skladišči. Njena radioaktivnost se znižuje s časom.

V dekontaminacijski zgradbi so poleg manjših komponent tudi stara uparjalnika, ki sta bila zamenjana leta 2000, ter reaktorska glava, ki je bila zamenjana leta 2012. Radionuklidi, ki so prisotni v opremi, s časom razpadajo, tako da se z leti celotna radioaktivnost komponent znižuje. V ločenem prostorju je tudi model spodnjega dela uparjalnika, ki ni radioaktiven in se uporablja za usposabljanje osebja.