O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Toplota, ki se sprošča v sredici reaktorja, segreva vodo, ki kroži v primarnem krogu. Toplota vode se preko primarnih cevi v uparjalniku prenese na vodo sekundarnega kroga.

Nalogi primarnega sistema sta proizvodnja in prenos toplote iz reaktorja do uparjalnikov, v katerih se proizvaja para. Povprečna temperatura reaktorskega hladila na polni moči reaktorja je 305 ˚C. Tlak v primarnem sistemu je 15,4 MPa (154 barov).

Komponente primarnega sistema so:

  • Reaktor je tlačna posoda, v kateri je sredica, skozi katero se pretaka voda primarnega kroga – primarno hladilo, ki prevzame toploto kot posledico jedrske reakcije – cepitve (fisije) v gorivu.
  • Uparjalnika imata dvojno nalogo. Sta toplotna izmenjalnika, v katerih se toplota prenese iz primarnega kroga v sekundarni. Prenesena toplota proizvaja paro, ki je potrebna za pogon turbine. Poleg tega sta fizična meja, ki preprečuje prenašanje radioaktivnih snovi na sekundarno stran.
  • Črpalki primarnega hladila poganjata hladilo skozi reaktorsko sredico, cevovode in uparjalnika ter skrbita za stalen prenos toplote.
  • Tlačnik s pomočjo hladnih prh oziroma električnih grelcev uravnava tlak v primarnem sistemu.