O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Jedrsko gorivo je uranov dioksid (UO2) v obliki sintranih tabletk (valjčkov v velikosti približno 1 cm). Te so vložene v gorivne palice, 235 takšnih palic pa je združeno v gorivni element.

Reaktorsko sredico sestavlja 121 gorivnih elementov, ki vsebujejo obogateni uran 235 (največ 5 %, ostalo je uran 238). Teža novega gorivnega elementa je med 500 in 600 kg, višina pa okoli 4 m.

Gorivni element je sestavljen v matriki 16 x 16. V vsakem gorivnem elementu je 235 gorivnih palic, 20 vodil za regulacijske palice (nevtronske absorberje) in še eno vodilo v sredini za merjenje nevtronskega fluksa.

V sredici poteka cepitev jeder urana 235. Pri cepitvi nastanejo od dva do trije nevtroni. Od nevtronov, nastalih pri cepitvi, v povprečju samo eden cepi novo fisijsko jedro, ostali pa »pobegnejo« iz sredice reaktorja ali pa se absorbirajo v borovi kislini, regulacijskih palicah oziroma se ujamejo v gorivu, v katerem lahko tvorijo nova cepljiva jedra.

Tehnični podatki

Število gorivnih elementov
121
Število gorivnih palic v gorivnem elementu
235
Razporeditev gorivnih palic
16 x 16
Dolžina aktivnega dela goriva
3,658 m
Debelina srajčke
0,572 mm
Material srajčke
ZIRLO
Kemična sestava goriva
UO2
Premer tablete goriva
8,192 mm
Dolžina tablete goriva
9,8 mm