O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Navadna prečiščena voda z dodano borovo kislino kroži skozi reaktor in odvaja toploto, ki se sprošča pri verižni reakciji.

Hladilna voda v reaktorju NEK lahko poleg prenosa toplote tudi upočasni nevtrone (moderator) ter jih zadržuje v sredici (reflektor).

Ob cepitvi fisijskih jeder se sproščajo hitri nevtroni. Kot zanimivost naj omenimo, da je verjetnost za cepitev urana 235 tem večja, čim manjša je hitrost nevtrona. Zato je treba nevtrone upočasniti (pravimo tudi moderirati), kar enostavno zagotavlja voda.

Ob cepitvi atomov goriva se sprosti toplota, ki jo je treba odvesti, kar spet zagotavlja navadna voda. Kot smo videli, ima navadna voda kar nekaj nalog v primarnem sistemu.

Tehnični podatki

Snov
H2O (voda)
Dodatki
H3BO3 (borova kislina)
Število hladilnih zank
2
Skupni masni pretok
9021 kg/s
Tlak
15,41 MPa
Celotna prostornina
197 m3
Temperatura ob vstopu v reaktor
287 °C (na polni reaktorski moči)
Temperatura ob izstopu iz reaktorja
324 °C (na polni reaktorski moči)