O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Črpalka hladilnih stolpov pretaka ogreto savsko vodo skozi hladilne stolpe in omogoča kroženje vode med hladilnimi stolpi in vsisom v kondenzator.

Dve črpalki imata vsis iz bazena hladilne vode, ki je na koncu povratnega kanala hladilne savske vode. Črpalki črpata vodo v hladilne stolpe, kjer se ta ohladi s pomočjo ventilatorjev.

Tehnični podatki

Pretok črpalke
7,5 m3/s
Število črpalk
2
Moč črpalke
2000 kW
Vrtilna hitrost
420 o/min