O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Paro iz uparjalnika po parovodu vodimo na lopatice rotorja visokotlačne in nizkotlačnih turbin, v katerih se energija pare pretvarja v mehansko energijo. Tako se s pomočjo pare vrti rotor turbine, ta pa vrti rotor električnega generatorja.

Vloga turbin je pretvorba toplotne energije pare iz uparjalnikov v kinetično energijo rotorjev turbin, ki so povezani z rotorjem generatorja.

Para s tlakom okoli 64 barov vstopa v visokotlačno turbino skozi regulacijsko-zaustavitvene ventile. Para se v visokotlačni turbini razteza do tlaka 9 barov, nato pa relativno mokra para odteka v izločevalnik in pregrevalnik pare. Izločevalnik vlage odstrani nastale vodne kapljice, nasičena para pa se v naslednji stopnji pregreje, da izboljša izkoristek sekundarnega sistema. Tako se pregreta para v dveh nizkotlačnih turbinah dokončno izkoristi in zapusti turbino pri tlaku 0,03 bara in temperaturi okoli 25 ˚C, kar pomeni, da praktično miruje, saj je vso energijo predala turbini. Točko, do katere se bo para ohladila, določa temperatura reke Save; s tem vpliva na termodinamični izkoristek elektrarne.

Tehnični podatki polne moči elektrarne

Maksimalna moč
730 MW
Pretok pare
1090 kg/s
Vstopni tlak sveže pare
6,4 MPa (64 barov)
Temperatura sveže pare
280 °C
Vrtilna hitrost turbine
1500 o/min