O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Kondenzator je toplotni izmenjalnik. Hladnejša savska voda priteka skozi cevi, preko katerih se pretaka izkoriščena para iz nizkotlačnih turbin. Para se ob stiku s hladnimi cevmi (reka Sava) kondenzira –  utekočini.

Dva kondenzatorja sta kot ponor toplote sekundarnega sistema, v katerem se zbira para iz dveh nizkotlačnih turbin. Para se pri tem le spremeni v vodo, čeprav se ji temperatura bistveno ne spremeni.  

Dva kondenzatorja sta nameščena pod nizkotlačnima turbinama, od koder se voda črpa nazaj do uparjalnikov, pred tem pa se segreva v regenerativnih grelnikih, da se poveča izkoristek elektrarne.

V NEK lahko hladimo kondenzator na dva načina:

  • Vso potrebno vodo za hlajenje vzamemo iz reke Save in jo vrnemo vanjo – pribl. 25 m3/s.
  • Lahko uporabimo kombinirano hlajenje: del vode vzamemo iz reke Save, del pa se pretaka po zaprtem krogu preko hladilnih stolpov.

Takšno hlajenje nam omogoča, da lahko elektrarna obratuje na polni moči tudi ob neugodnih pretokih reke Save.